Bizden Haberler

Ailemin ve Çocuklarımın Geleceği İçin Üretmeliyim

10 Mayıs 2019 tarihinde Kanada büyükelçiliğine sunduğumuz proje olan “Ailemin ve Çocuklarımın Geleceği İçin Üretmeliyim” konulu projenin Türkçe ve İngilizce özeti aşağıdadır.

Proje: Yurttaşlık bilincine sahip olan kadınların yerelden başlayarak üretime aktif katılımlarının sağlanması amacıyla kadın girişim ve üretim kooperatifleri kurmalarını desteklemektedir. Kadınlar bu kooperatifler aracılığı ile hem üretime hemde karar alma süreclerine aktif katılım sağlayacaklardır. Bu proje aynı zamanda kadınların ekonomik haklarının kazanılmasına, kadınlar tarafından üretilen ürünlerin pazarlanmasına ve finansal günenliklerinin  sağlanmasında farkındalık yaratacaktır.

Projenin  hedefi: Erdek ilçesinin 22 köyündeki 15-45 yaşlarında 154 çalışabilir kadına İnsan hakları, aktif yurttaşlık, Karar alma süreçlerine katılım ve Girişimcilik eğitimleri sonrası, kadın kent konseyinin kuruluşuna katılmalarını sağlamak, bölgede girişimci, üretici  kadın kooperatiflerinin kurulmalarına öncülük etmektir. Bu sayede kırsaldan büyük şehirlere göçün önlenmesine katkı verilecek, kırsalda istihdam imkanları sağlanacaktır.

Proje Balıkesir İli Erdek ilçesinde uygulanacaktır. İlçe mubadil yurttaşların yoğunlukta olduğu küçük bir kıyı kasabası durumundadır.İlçenin sürekli konaklayan nüfusu 34700 civarındadır. İlçedeki kadın nüfusu 16730’dur.  İlçenin 22 köy 6 merkez mahallesi mevcuttur. İlçenin geçim kaynağı tarım ve turizmdir. İlçe merkezinde kadın işletmecilerin oranı %45 civarındadır. Ancak köylerde maalesef durum iyi değildir.

22 köyde 6000 civarında kadın nufus bulunmaktadır. Türkiye’de Kadın nüfusunun % 47.3’ünün 15-44 yaş arasında olduğu göz önünde bulundurulursa projemizin ulaşmak istediği girişimci kadın potansiyelinin 2840 gibi bir boyuta ulaşacağı netlik kazanacaktır. İlçede 1 tek kadın muhtar, Belediye meclisindeki ise 2 kadın üye bulunmaktadır. İlçede Kadın kent konseyi bulunmamaktadır

İlçe merkezinde yaşlı emekli ve nüfus yoğunlukta olup yaş ortalaması 55’dir. Köylerimizdeki yaşlı kadın nüfusu çok olmakla birlikte kadınlar genellikle tarım ile uğraşmaktadır. İstatiksel kaynaklara göre 15-45 yaşında çalışabilir, girişimci kadın nüfusu 2840 civarındadır.

İlçemizin başlıca sorunu; Köylü kadınların üretime ve yerel karar alma süreçlerine katılım konusundaki isteksizlikleridr.

Projemiz her köyden 15-45 yaş aralığında 7 kadına; kadın hakları,  İnsan hakları, aktif yurttaşlık, Karar alma süreçlerine katılım,  Girişimcilik konularında 100 saat eğitim verecektir. Farkındalıkları artan kadınların Yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine ve kadın kent konseyinin kuruluşuna aktif katılım talepleri artacaktır. Ayrıca bölgede girişimci, üretici  kadın kooperatiflerinin kurulmalarına öncülük edeceklerdir.. Bu sayede kırsaldan büyük şehirlere göçün önlenmesine katkı verilecek, kırsalda istihdam imkanları sağlanacaktır.

Proje faaliyetleri sonucunda ilçemizde kadın kent konseyi, köylerde üretilen çam fıstığı, kestane, ıhlamur, Kiraz için 4 adet girişimci kadın üretim kooperatifiin kuruluşu gerçekleştirilecektir.

I Must Be Productive for My Family and Children / Ailemin ve Çocuklarımın Geleceği için üretmeliyim

Descriptive project name:  Our project is in full support of the women who are concerned citizens and have the desire to be productive starting from local opportunities. To encourage them for entrepreneurship and establishing cooperatives to serve the productivity purpose. This will enable them to participate actively in the decision making process using the cooperatives as a tool.   Our project will create a dissipated awareness on women gaining their economical rights, marketing of their productions and their financial security.

Our project objectives are;Erdek and 22 villages have a population of 154 women between the ages 15-45.Project training will be on human rights, active citizenship, participation in the local co-decisions and entrepreneurship. They will pioneer women cooperatives and entrepreneurships. Additional rural employment will avoid the migration to the metropole cities.

Project center will be in Erdek where, Cretan’s are the majority. Permanent residents are 34700 and 16730 are women. With 22 villages and 6 districts Erdek has agriculture and tourism as main income sources. 45% of the entrepreneurs are women. There is a population of 6000 women in the villages. According to statistics, where 47.3% of women are between the ages of 15-45 so, our project will work on reaching 2840 women for training.

There is 1 trade chamber president, 2 village head, and 4 women in the municipal council. Central town has an average age of 55. Majority are retired people. There is a large number of upper age women in the villages and they mainly work in agriculture. According to the statistics, about 2840 is the number of active women between the ages of 15-45

Problem is the unwillingness of the village women to production and co-decision.

Training will be for 7 women from each village on women and human rights, active citizenship, co-decision and entrepreneurship at a total of 100 hours. The rising of the awareness will result in participations in the women’s’ city council and willingness to join the co-decision. Also, they will be the pioneers for entrepreneurs and producing women cooperatives. This will effect negatively on the migration to the cities and employment opportunities will increase in the rural sector. We are planning to structure 4 cooperatives on pine nuts, chestnut, linden and cherry production and the women city council.