Biz Kimiz?

Derneğimiz kurulduğu günden beri kırsal kesimin kalkınmasına, sürdürülebilir tarım yapmasına ve köylülerimiz ile yerel üreticilerimiz ürünlerinin değerine Pazar bulması için çalışmaktadır. Bunun sonucu olarak köylerde mal mülk sahibi olanların kentlere göç ederek geçinebilmek için iş aramalarını azaltmaya çalışıyoruz.

Çalışmalarımızı daha geniş kitle ve alana duyurabilmek ve bilgiyi dağıtabilmek amacı ile Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumlar ve Turizm bakanlığımız gibi yerel kurumlar nezdinde akredite olduk. Avrupa Birliği çalışmaları çerçevesinde yurt dışından yıllık bazda gelen gönüllülerimiz ekolojik tarım ve permakültür çalışmaları üzerinde görev aldılar, tecrübe edinmekteler ve ülkelerine dönerken bildikleri iyi uygulamaları bizlere öğreti olarak bırakmaktalar. Yabancı gönüllülerimiz ayrıca dernek evimize renk katmakta, köyümüz sakinleri ile kaynaşmakta ve kültürler arası kabulün temsili olmaktadırlar. Bireysel gelen gönüllülerimiz haricinde Gençlik Değişimi Projeleri uygulamaktayız. “Uzun Yaşam için Doğal Yaşam” Atölye çalışmamıza 6 ülkeden 50 genç 1 hafta süre ile köyümüzde katılarak misafirimiz oldular.

Devamı

Bizden Haberler

Etkinliklerimiz

Aktif Projelerimiz

Planlanan Projelerimiz