Marem Teknesi ile Buluşma

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonrası bölgemizde Deniz ve Deniz Ekosistemlerinin korunması çalışması kapsamında Erdek Dalış Kulübü, Erdek Balıkçılar kooperatifi görüşmeleri sonrası Marmara Denizinde 1954 yılından beri çalışmalar yürüten MAREM (Marmara Denizinin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi –Marmara Eviromental Monitoring Project) proje ekibiile gerçekleştirdiğimiz yazışmalar sonrası MAREM proje Gemisinin 19 Temmuz Gecesi Erdek Limanına demirlemesini fırsata çevirerek Proje yürütücüleri olan Sn Biyolog Levent Artüz ve Projenin Bilgisayarı Sn. Bülent Artüz ile uzun ve bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirmek imkanı bulduk. 1954 yılından beri gerçekleştirilen çalışmaların 2006 yılından itibaren Sevinç & Erdal İnönü vakfının devir almasıyla  daha düzenli yürütülmesi sayesinde Marmara Denizindeki kirliliğin ve Biyolojik çeşitliliğin takibinin gerçekleştirildiği konuşuldu. Ekip Derneğimize çalışmalarımızda kaynak olarak kullanabileceğimiz 2017 senesi Çalışma verilerini içeren bir yayın verdiler.

Görüşmelerimizde  özellikle Yerel yönetimler ve Devlet tarafından da savunulan Derin Deniz Deşarjının Kirliliğin temel nedeni olduğu dile getirildi. Eğer atıklar söylendiği gibi arıtılmış ise neden sulama kıtlığı çeken ülkemizde arazilerin sulamasında kullanılmaz, arıtılmışsa neden nehirlerimize verilmez. Verilen yerlerde arıtılmanın yapılmadığı gerçeği gözler önüne seriliyor. Son dönemler hayata geçirilmeye çalışılan ERGENE Nehrinin Derin Deniz Deşarjı ile Marmara’ya verilmesi ile ölüm ilanın resmen  ilan edilmesi olacağı konuşuldu.

Bilindiği gibi MERİÇ-ERGENE Havzasından çıkan arıtılmış (????)  suların Marmara denizine derin deniz deşarjı ile atılması amacıyla Tekirdağ Derin Deniz Deşarj AŞ kurulmuş ve bakanlık bu firmanın 5 müşterek atıksu arıtma projesine onay vermişti. Şirketin tüm iddialarına karşı suyun tam biyolojik arıtma gerçekleştirilmeden verileceği konusunda bilim camiasında yaygın bir kanaat oluşmuştur. Şirket yetkililerine maden tam arıtılmış atık su olacak niye bunu kullanma suyu olarak kullandırmıyorsunuz sorusuna şirket yetkilileri bir türlü tatmin edici cevap verememektedirler.

Sistemin 2-3 ay içinde devreye alınarak Marmara’ya verileceği konuşulmuş olası senaryolar tartışılmış ve vanaların açılması halinde Erdek Denizinin en geç aralık ayında kahverengiye döneceği, deniz canlılarının çok büyük bir kısmının yok olacağı masada sorun olarak tartışıldı. Büyük mücadele ile faaliyetleri durdurulan ancak yeni yönetim sistemi içinde yandaş CENGİZ’in termik santralinin faaliyete geçmesi halinde ise Erdek ilçemizde insan yaşamının bile tehlikeye gireceği , Yine Karabiga ‘da görülen fokların mağralarının İÇTAŞ tarafından betonla doldurulduğu fokların kaderleri ile baş başa kaldığı bu konuda ODTÜ’nün bir çalışması olduğunu bu yayını da derneğimizle paylaştıklarını, Bölgemizde korunması gerek asıl unsurun Türk Deniz Hukukunca mevcut eylem planlı ile koruma alınan Posidonia Oceanica’nın (Deniz Çayırı) Fok, Deniz Mercanları ,Pinna nobilis (Pina) gibi uluslararası koruma altına alınması için kamuoyu farkındalığı yaratmak ,Karadeniz köylüleri nasıl HES’lere karşı derelerini korumaya and içtiler Marmara Denizi kıyılarında yaşayan halkın da denizimizi korumak için denize açılmaları bu yanlış gidişata dur demeleri gerektiği sonuç olarak küçük küçük koruma alanları değil Tıpkı Atatürk gibi Hattı Müdafaa yoktur Sathı Müdafa vardır. O Satıh bütün Marmara’dır. Marmara Derin Deniz deşarjlarından, sanayileşmiş şehirlerin atıklarından kurtarılmalıdır.

Marmara kıyısında yerleşik belediyelerin bulundukları yöreye ait Kent Doğa müzeleri, interaktif başvuru kütüphaneleri, Marmarayı konu alan workshop’lar , Bölgeye ait ürünler ve eşyalar için koleksiyonculuğu teşvik etmeleri çok önemli farkındalık yaratma eylemleri olacağı konuşuldu ayrıca bölgemizin envanterinin çıkarılması için üniversitelerin ilgili bölümlerinde yüksek lisans ve doktora çalışmaları için proje bazlı desteklerin sağlanması (ulaşım, konaklama, belirlenen alanlarda deniz üstü ve deniz altı çalışmalar için destek sağlanması)bölgenin arşivini ve hafızasının oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Toplantı en kısa sürede yeniden görüşmek ümidiyle sonlandırıldı.