Geleneksel Değerlerimiz

Ülkemizin Kazdağı ve Kapıdağı Bölgesi, hatta Biga Yarımadasının neredeyse tamamı çağlardan gelen tarih ile iç içe yaşamaktadır. Arkeolojik bulgular ve tarihi eserlerin yanı sıra, yüzyıllar boyu hüküm sürmüş medeniyetlerin izleri bugün bile varlığını canlı bir şekilde göstermektedir. Yakın tarihimizde ise mübadele devrinde ayrılan yurttaşlarımıza karşın Girit, Rum, Boşnak, Pomak ve Çerkez göçmenlerimiz de bu bölgeye yoğun bir nüfus ile yerleşmişlerdir.

Gelenek ve göreneklerin yanında kültürel miraslarımızdan olan mutfaklar da burada kendini canlı bir şekilde yaşanmaktadır. Büyüklerimizin zaman içinde bizlerden ayrılmaları nedeni ile kayıt altına alınmamış olan kültür mirasımız mutfak ve yemeklerimiz de unutulma ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu canlı ve hayatımızın güzel motifinin, sağlıklı beslenme şeklinin zaman içinde kaybolup yok olmasını önlemek amacı ile Agrida Tarım ve Turizm Derneği olarak çalışmalarda bulunmakta ve projeler hazırlayarak, yerel yönetimlerimizin desteği ile günlük tabaklarda sunmakta ve kayıt altına alınması için girişimlerde bulunmaktayız.

Günümüzde özel ilgi, gastronomi ile kültür tur ve gezilerinin önem kazanması sayesinde yerel ürünler ve yerel mutfak sunulması yöre halkı ve üreticileri açısından ciddi bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Agrida Tarım ve Turizm Derneği bu alanda ortak ve destekçileri ile uluslararası anlamda çalışmaktadır.