Kaybolmakta Olan Yerel Değerlerimiz

Kapıdağı, Kazdağı ve Biga Yarımadasında da dünyanın her yanında görülen değer kayıpları mevcuttur. Medeniyetlerin, yaşayanların, ekonomik şartların değişmesi ile birlikte değişiklik gösteren sosyal yapı olarak yemek kültürü de zaman içinde farklılıklar göstermekte, teknolojik ve üretim ile gıda teknolojilerinin ilerlemesi sayesinde yiyecekler, tabaklar ve reçeteler de endüstrileşme yolunda gitmektedir.

Bölgemize renk ve değer katan sanat, zanaat ve yemek kültürü gibi konularda Agrida Tarım ve Turizm Derneği çalışmakta, bu özelliklerin unutulması ve tarihin sayfalarında tozlanmaya bırakılmasını önlemek için katkılarını sunmaktadır.

Dut Üretimi ve İpek Böcekciliği:

Uzun süre yarımadanın ana üretim kaynaklarından olan dut üretimi ve buna bağlı olarak yetişen ipek böceği zaman içinde ağaçların üzüm ve daha sonra da zeytine dönüşü ile neredeyse ortadan kalkmıştır. Bu ürünün pazarını ortaya çıkararak tekrar gündeme gelmesini sağlamak amacı ile pilot çalışmalar yapılması için girişimler sürmektedir.

Arıcılık ve Bal Üretimi: (Apikültür)

Yarımadada geniş alanlarda yapılan arıcılık faaliyeti ve bal üretimi de endüstriyel değişime kurban gitmiş ve bölgede butik üretim yapan birkaç üreticiden başka konu ile ilgilenen üretici iş zahmeti ve pazarlamadaki sorunlar nedeni ile ancak kalmıştır. Yurt içi ve dışında katıldığımız kurs, eğitim ve seminerlerden alınan bilgi ve deneyler ile Agrida Tarım ve Turizm Derneği olarak arıcılığın geliştirilmesi, bal ve yan ürünlerinin değerleri üzerinde projeler hazırlayarak çalışmaktayız.

Yün ve Keçe Üretimi:

Bu alanda tamamen üretimin bittiği ve yüncülük yapan kimsenin neredeyse kalmadığı görülmektedir. Ancak bu konuda özellikle büyük şehir sakinlerinin konuya verdiği önem gözlenerek bazı eğitmenler tarafından belirli zamanlarda kurslar tertip edilmektedir. Konunun tam mekaniği ve pazarı çalışmasının tamamlanması ile birlikte Agrida Tarım Turizm Derneği olarak öncü olacağız.

Kültür Mirası Mutfaklar:

Gelenek ve göreneklerin yanında kültürel miraslarımızdan olan mutfaklar da burada kendini canlı bir şekilde yaşanmaktadır. Büyüklerimizin zaman içinde bizlerden ayrılmaları nedeni ile kayıt altına alınmamış olan kültür mirasımız mutfak ve yemeklerimiz de unutulma ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu canlı ve hayatımızın güzel motifinin, sağlıklı beslenme şeklinin zaman içinde kaybolup yok olmasını önlemek amacı ile Agrida Tarım ve Turizm Derneği olarak çalışmalarda bulunmakta ve projeler hazırlayarak, yerel yönetimlerimizin desteği ile günlük tabaklarda sunmakta ve kayıt altına alınması için girişimlerde bulunmaktayız.