Hakkımızda

Derneğimiz kurulduğu günden beri Kırsal Kesimin Kalkınmasına, Sürdürülebilir Tarım yapmasına ve köylülerimiz ile yerel üreticilerimiz ürünlerinin değerine Pazar bulması için çalışmaktadır. Bunun sonucu olarak köylerde mal mülk sahibi olanların kentlere göç ederek geçinebilmek için iş aramalarını azaltmaya çalışmaktayız

Çalışmalarımızı daha geniş kitle ve alana duyurabilmek ve bilgiyi dağıtabilmek amacı ile Avrupa Birliği gibi Uluslararası Kurumlar ve Turizm Bakanlığı gibi Yerel kurumlar nezdinde akredite olduk. Avrupa Birliği çalışmaları çerçevesinde yurt dışından yıllık bazda gelen gönüllülerimiz ekolojik tarım ve perma kültür çalışmaları üzerinde görev alıp tecrübe edinmekteler ve ülkelerine dönerken bildikleri iyi uygulamaları bizlere öğreti olarak bırakmaktalar. Yabancı gönüllülerimiz ayrıca Dernek evimize renk katmakta, köyümüz sakinleri ile kaynaşmakta ve kültürler arası kabulün temsili olmaktadırlar. Bireysel olarak gelen gönüllülerimiz haricinde Gençlik Değişimi Projeleri uygulamaktayız. “Uzun Yaşam için Doğal Yaşam” Atölye çalışmamıza altı ülkeden elli genç bir hafta süre ile köyümüzde kalarak misafirimiz oldular.

Altın ve Maden şirketlerinin ağaçları yok ederek Bölgede değerli taş ve maden çıkarma çalışmalarına karşı durarak ÇED toplantılarına katıldık. Bu konudaki konferanslarda yer aldık.

Turizm Fuarlarında yer alarak, yöresel zenginliklerimizi, ekolojik tarım ve ürünlerini, enerji tasarrufu yöntemlerini ve ekolojik enerji kaynaklarını, ekolojik mimari yöntemlerini anlatmaya devam etmekteyiz.

Yine Portekizli bir gönüllümüzün tez konusundan yararlanarak hazırladığımız “Tema Köyleri” projemiz Turizm Bakanlığımız tarafından 2023 hedefli çalışma takvimine alındı. Hazırladığımız “Yerel Üret, Yerel Tüket, Ekolojik Ayak izini Azalt” projemize ülkemizden otuz katılımcı beş gün boyunca konuğumuz oldu. Bu çalışmamıza Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz de destek verdi.

Dernek ve üyelerine ait tarla ve bahçelerimizde Sarı Buğday, Karakılçık gibi buğday ve arpa türleri ekip biçiyoruz. Meyve bahçelerimizde ise 3000 civarında Tüysüz Beyaz Şeftali, Ceviz, Kiraz, Erik ve Ayva yetiştirmekteyiz. Kestane, Ahlat ve muşmula ise bahçelerimizde doğal olarak bulunan meyvelerdir.

Ülkede Seferihisar’da tertip edilen Tohum Takas Şenliği’nden sonra ikinci olarak Bayramiç’te yapılmakta olan Tohum Takas Şenlikleri’nde de Organizasyonda görev alıyoruz.

AGRİDA; STK’lar ve Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumları ve Belediyeler, Özel Şirketler ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ile Türkiye TR22 Güney Marmara Bölgesi’nde işbirliğine katkıda bulunan Eğitim ve Araştırma Merkezleri arasında Bölgesel ortaklıkları da desteklemektedir.

Gelir Gider Tabloları

Gelir gider tablolarını incelemek için lütfen aşağıdaki ikona tıklayınız.

2014 - 2015 - 2016 Yıllarının Mali Tabloları
2017 Yılı Gelir Gider Durumu
2018 Yılı ilk 6 ay Gelir Gider Durumu
2018 Yılı Kesin Kapanış
Agrida 2019 Yılı İlk 6 Ay Gelir Gider Durumu

Tüzüğümüz

Tüzüğümüzü okumak için lütfen aşağıdaki ikona tıklayınız.

Vizyonumuz

Günümüzde şehir stresinden kurtulmak için kentlerden köylere göç etmek isteyenlere ve halen kırsalda yaşama savaşı veren yurttaşlarımıza örnek olmak, kırsal alanda yaşama kültürünü, gelenekleri, ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir kılmak amacıyla; Ekolojik ve doğaya saygılı tarım, hayvancılık, turizm, ekolojik yapılaşma, alternatif enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak, söz konusu alanlarda yenilikçi yaklaşımlar geliştirerek markalaştırmak. Bu köylerin sakinlerine yardımcı olarak geleneksel köylerin ekolojik köyler olmalarına yardımcı olmak, yeryüzündeki iyi uygulamaları bularak ülkemizde kullanıma sunmak için girişimlerde bulunmak.

Misyonumuz

Doğaya ve Doğanın bir parçası olan insan ve diğer canlıların yaşamhaklarına saygı duyarak tarım, hayvancılık, eko-turizm, agro- turizm, ekolojik denge ve biyoçeşitliliği koruma amaçlı, koruma-kullanma dengesini gözeterek çözümler üretmek, ekolojik mimari çözümleri ile enerji tasarrufu ve yaşam/kullanım alanlarında kolaylıklar getirmek, kırsalda yaşayan kişileri girişimcilik, ürün desenleri geliştirmek, genişletmek amacıyla yerel ve bölgesel çalışmalar yapmak projeler geliştirmek, öncü olmak, bu konuda yerli, yabancı devlet organları, kamu kuruluşları ve STK lar ile iş birliği kurarak iyi uygulamaların yayılması için çalışmak. Kırsal alanda yaşayanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve gelir seviyelerinin arttırılması için çalışmalar yapmak.