Bizden Haberler

Derneğimiz 15 Ağustos 2018 Tarihinde Burhaniye BAÇEM tesislerinde gerçekleştirilen “Sivil Kırsal Kalkınma Platformu Marmara Bölgesi” Çalıştayına Davetli olarak katılmıştır.

Türkiye Kalkınma Vakfı ve sekiz AB üyesi ülkesinin ortak olduğu : “Kırsal Alanların Ekonomik Kalkınması İçin Aktif yerel Bölgeler Projesi “ kapsamında Burhaniye BAÇEM (Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi) tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya Dernek Başkan yardımcımız Biyolog Attila Kaya katılmıştır.

Toplantıya 26 STK davet edilmiş ve toplantında kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren dernekler arası iletişim ve işbirliğini kolaylaştırmak üzere yalnız sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir platformun kurulması ve çalışma prensipleri üzerinde bir seri çalışma gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya katılan dernek temsilcimiz Attila Kaya Dernek olarak Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Başkanlığı ile birlikte kamu, özel sektör ve STK’larında  içinde olacak olan bir network ağı üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini söylemiştir.

Attila Kaya “eğer kırsalda bir şey gerçekleştirmek istiyorsak bu 3 sektörün ve özellikle üreticilerin içinde temsil edildiği bir network ağı ve platformun gerekli olduğu konusunda” kısa bir konuşma gerçekleştirmiştir.

Katılımcı diğer örgütlerle birlikte platformun amacı, misyon ve vizyonu, ilkeleri, faaliyetleri konusunda görüşlerini dile getirmişlerdir.