Bizden Haberler

23.07.2018 Tarihinde Gerçekleştirilen Toplantılara Ait Özetler

23.07.2018 tarihinde Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Erdek İlçe Müdürlüğünde Erdek körfezi deniz ekosistemlerinin korunması amacıyla gerçekleştirilen görüşme bilgi notu.

Görüşmelere İlçe müdürü Sn. Dilek Işıktaş, Su ürünleri alanında uzman olan Sn. Habib bey ve Asilhan beylerin katılımıyla çok verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Derneğimizin Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile birlikte Erdek körfezinin Deniz üstü ve deniz altı ekosistemlerinin korunması başta dalış turizmi olmak üzere azalan balık üretimin arttırılması amacıyla gerçekleştir faaliyetler konusunda bilgi aktarımı sağlandı.

Özellik İlçe tarım olarak balık ticareti ve balık avcılığı konusunda çalıştıklarını dile getiren Sn. Dilek Işıktaş Kaçak avcılık ışık ile avlanma, yasak olmasına rağmen Algarna ile avlanma isorunlarıın olduğunu birçok eğitim yapmalarına rağmen balıkçıların kendi aralarında gerçekleştirdikleri erken uyarı yöntemleri ile istenilen sonuca ulaşamadıklarını dile getirmiştir.

Su ürünleri uzmanları ise Deniz altı zenginlikleri asıl çalışma alanları olmadığı için ellerinde çok veri olmadığını ancak Bakanlıktan görevlendirmeler çerçevesinde çalışma gerçekleştirebildiklerini dile getirmişlerdir.

İlçe Tarım olarak son dönemlerde Hayalet Ağ toplama projesi kapsamında bir çalışma gerçekleştirdiklerini ancak bu konuda hem dalış hem de deniz üstü araç ve gereçlerinin yetersiz olduğu konuşuldu.

Bölgemizdeki deniz mercanları, deniz patlıcanları, deniz çayırları,Pinalar konusunda daha çok Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Su Ürünleri Bölümü tarafından araştırmalar gerçekleştirildiğini bu konularda sn. Haşim İnceoğlu’dan detaylı bilgi alınabileceğini enstitünün aktif çalışmalarının bu stratejik plan hazırlanmasına daha  fazla katkı sağlayacağı dile getirildi.

Kırsal kalkınma  Erdek ilçesinin desteklerden çok fazla faydalanmadığını, bunda bölgenin zeytinlik olmasının, tarım ve hayvancılığın kısıtlı olmasının getirdiği zorluklar yanında destekleme koşullarının üreticiye çok cazip gelmediği tartışıldı.

Derneğimizin bu konuda çiftçi ve üreticileri TKDK uzmanları ile bir araya getirmeyi ve bilgilendirme toplantıları planlandığı anlatıldı.

Sn. Dilek hanım bu konuda uzman ve eğitim desteğini her zaman verebileceklerini, bölgenin favori desteklenecek ürünün kırsal turizm ve arıcılık olduğunu dile getirmiştir.

TKDK destekleri konusunda yerel üreticiler olan AYMİS’den Mete bey, Turşuculuk konusunda destek alan Turgay beyle iletişime geçilmesinin iyi olacağı dillendirilmiştir.