Bizden Haberler

Bizi işe yaramazlar sınıfında değerlendirmeyin

Temel Bilgiler

Başvuru No: 9701

Çalışma Adı: Bizi işe yaramazlar sınıfında değerlendirmeyin

Balıkesir İli Erdek İlçesinde sürekli ikamet eden 34700 kişinin % 35-40’ı 50 yaş ve üstüdür. Erdek ilçemiz hala kırsal kasaba özelliğini koruyan bir kıyı kasabası olup Türkiye’nin 2. Oksijen kaynağı olan Kapıdağ yarımadası yerleşkesi içinde yer almaktadır. İlçede yaşlı nüfusun zamanlarını değerli bir şekilde geçirebilecekleri bir merkez bulunmamaktadır. Yaşlı nüfus sorunlarını bireysel yollarla veya eş dost akraba desteği ile çözmeye çalışmaktadır.

Çalışma Özeti

Projemiz Derneğimiz kontrolünde açılacak olan İlçemizdeki yaşlılarımızın örgütlenerek Erdek ilçesi Yaşlı, Emekli Danışma, Dayanışma merkezi kanalıyla yasal hakları, hizmetlere erişim hakkı, yerelde karar alma süreçlerine aktif katılımlarını sağlamaya yönelik aktiviteler ile yaşlılarımızda farkındalık yaratılmasına katkı verecektir

Danışma, Dayanışma merkezinde yaşlılarımızın gelişen yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirilmeleri, yasal haklarını savunma konusunda hukuksal destek sağlamak, yaşlıların deneyimlerinden istifade için deneyim paylaşma toplantıları, yine yaşlıların çocuk ve torun sevgisini karşılamak, moral motivasyonlarını sağlamak için ana okul çocukları ile buluşmalar, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek yaşlılarımızın günlük yaşama aktif katılımlarını destekleyecektir.

Ayrıca yerel yönetimin ve kamunun da desteğiyle yaşlılarımızla birlikte nefes alınacak, içinde yaşadığımız kentte doğaya ve toprakla içiçe yaşayarak doğaya saygılı ve sürdürülebilir yöntemlerle bireyin sağlıklı gıdaya erişmini sağlamak için bir farkındalık yaratmak üzere “kollektif kent tarımı” pratiğini uygulamaya çalışacağız

Başvuru Kategorisi: Örgütlenme Desteği

Başlangıç Tarihi: 03-06-2019

Bitiş Tarihi: 30-06-2020

Süre: 56 hafta 1 gün

Birincil Tematik Alan: Örgütlenme Özgürlüğü

İkincil Tematik Alan: Yaşlı Hakları

Üçüncül Tematik Alan: Kültürel Haklar (Dil, din, etnisite, folklor, toplumsal hafıza, geleneksel üretim biçimleri vs.)

Çalışmanın Gerçekleştirileceği Ülke(ler): Türkiye

Çalışmanın Gerçekleştirileceği Şehir(ler): Balıkesir

Başvuruyu Yapan Kişi: Attila Kaya

Başvuru Tarihi: 30-04-2019 12:33

Başvuru Kimin Adına?: STÖ Adına

STÖ İsmi: AGRİDA Tarım ve Turizm Derneği

STÖ Kategorisi: Dernek

Cevaplar

1. Çalışmanızın ana amacı ile hedeflerini ve çalışmanızın hak alanlarıyla (örn. insan hakları, çevre hakları, hayvan hakları gibi) ne şekilde ilişkili olduğunu anlatınız.

Teklif ettiğimiz projenin hedef kitlesi 50 yaş ve üstündeki yurttaşlarımızın sahip oldukları insan hakları, yaşlı hakları, kent hakkı, hizmetlere erişebilirlik hakkı, çevre hakkı ve daha kaliteli yaşama haklarıyla yakından ilgilidir.

Projemizin faaliyet alanı Güney Marmara Bölgesi Balıkesir İli Erdek İlçesidir. Erdek Ülkemizin ilk turizm destinasyon merkezlerin biri olan ancak geçen zaman dilimi içinde önemini yitiren ve halen küçük bir sahil kasabası özelliğini korumaktadır. Yaz-kış sürekli oturan nüfus 34700 civarındadır.
İlçemizin yaş ortalaması 55 yaş ve üstüdür. Diğer bir deyişle ilçemiz bir emekli ve yaşlıların (yaş alanların) yoğunlukta olduğu sakin bir sahil kasabası görünümündedir. Derneğimizin dışında ilçe merkezli 40 STK bulunmaktadır. Derneğimiz Tüzüğü doğrultusunda Engelli bireylere yönelik olarak Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneğini (Engel-der Erdek), ilçemizde yaşayan Roman yurttaşlarımızın hak mücadelesi için ise Uluslararası Erdek Romanları Dayanışma, Kalkındırma, Kültür, Eğitim ve Spor Kulübü Derneği (UER-DER)’nin kuruluşuna öncülük etmiş faaliyetlerine destek olmuştur. Olmaya da devam etmektedir.

Projemizin ana hedefi başta üyemiz yaşlı bireyler olmak üzere, yaşlı nüfusun yoğun olarak yaşadığı ilçemizde (yaş ortalamamız 55 yaş ve üstüdür) Emekli ve yaşlı bireylerin yaşadıkları hak kayıplarını bireysel olarak çözmeye çalışmalarına destek olabilmek, onların kamu ve özel sektör hizmetlerine erişebilmelerine destek verebilmek, yaşlılarımızın sosyal,kültürel etkinliklere ve STK faaliyetlerine aktif katılımlarını desteklemektir.

Derneğimize bağlı olarak görev yapacak olan Yaşlı, Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezimiz örgütlü bir şekilde yaşlı ve engellilerimizin yaşamış oldukları hak kayıplarının görünür kılınması, değişen yasalar ve mevzuatların yaşlılarımıza anlatılması, Yaşlılarımızın yerel karar alma mekanizmalarında aktif olarak temsil edilmesi ve en önemlisi yaşlılarımızın kamusal ve özel sektör hizmetlerine erişebilmesinde yol gösterme, destek olma görevlerini yerine getirmeye çalışacaktır.

Ayrıca yaşlılarımızın yasal mevzuatlardaki yaşlılar aleyhine olan durumların ve yeni yasal girişimlerin hazırlanmasına yönelik politik taleplerini alarak düzeltme, yeni yasa önerilerini hazırlamak görevini de üstlenecektir. Dayanış ve Dayanışma merkezimizin en önemli görevlerinden biriside yaşlılarımızın uğramış oldukları haksızlıklar karşısında onların savunuculuğu üstenerek hukuksal destek sağlaması olacaktır

2. Talep ettiğiniz bu destekle gerçekleştireceğiniz faaliyetler nelerdir?

Danışma, Dayanışma evi kanalıyla başta üyemiz olan yaşlılar olmak üzere kentimizde yaşayan yaşlı nüfusun gelişen yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirilmeleri, yasal haklarını savunma konusunda hukuksal destek sağlamak, yaşlıların deneyimlerinden istifade için deneyim paylaşma – Kuşakların Buluşması- toplantıları, yine yaşlıların çocuk ve torun sevgisini karşılamak ve moral motivasyonlarını sağlamak için belli zaman aralıklarında ana okul çocukları ile buluşmaları düzenlemek kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek yaşlılarımızın günlük yaşama aktif katılımlarını destekleyecektir.

Yaşlılarımızın değişen teknolojik olanaklara, sosyal medya okuryazarlığında karşılaştıkları sorunları çözme konusunda destek olarak onların dijital ortama adapte olmalarına katkı vermek de danışma ve dayanışma merkezimizin ana faaliyetleri arasında olacaktır.

Ayrıca yerel yönetimin ve kamunun da desteğiyle yaşlılarımızla birlikte nefes alınacak, içinde yaşadığımız kentte doğaya ve toprakla iç içe yaşayarak doğaya saygılı ve sürdürülebilir yöntemlerle bireyin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için bir farkındalık yaratmak üzere “kollektif kent tarımı” pratiğini uygulamaya çalışacağı

3. Belirttiğiniz faaliyetler sonucunda elde etmek istediğiniz çıktılar ve ulaşmak istediğiniz sonuçlar nelerdir?

 • Erdek İlçesi emekli ve Yaşlılar Danışma ve Dayanışma Merkezinin açılması,
 • Yaşlıların, yaşlı haklarının savunulması konusunda örgütlü mücadele etmeye başlaması,
 • Yaşlı hakları konusunda toplumsal farkındalığın artması,
 • Yaşlıların örgütlü bir biçimde yereldeki karar alma mekanizmalarına aktif katılımı,
 • Kent merkezinin yaşlılar için erişilebilir olması konusunda Kamu ve Özel sektörde farkındalık yaratılması,
 • Bu merkezde yaşlı ve genç kuşakların buluşarak bilgi ve deneyim aktarma toplantıları beklediğimiz sonuçlardan bir kısmıdır.

4. Çalışmanızın Türkiye’deki sivil topluma katkısını paylaşım, farkındalık arttırma ve ağ kurma gibi konuları göz önünde bulundurarak açıklayınız.

Türkiye’de DERBİS verilerine göre Yaşlı ve çocuklara yönelik 326 STK bulunmaktadır. Bunlardan 9 ad. Balıkesir ilimizde faal olarak görülmektedir. İlçemizde ise bu alanda faaliyet gösteren dernek bulunmamaktadır. Benzer durum komşumuz olan nüfusu 150.000 civarında olan Bandırma ilçemizde söz konusudur. Yaşlıların ve Emeklilerin (1 ad. dernek 1 ad. Sendika) örgütlenme düzeyi çok zayıftır. Her iki ilçede toplamda 2 çocuk derneği bulunmaktadır.

Danışma, Dayanışma merkezinin kurulması ve faaliyetlerinin başlaması belli bir süre sonra Başta Bandırma ilçemizde ilişkide olduğumuz dernek ve sendikalar olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşları ve toplulukların da farkındalıklarının artarak mevcut ağ ve platform içinde yer almak isteyecekler ortak proje geliştirme ,ortak etkinlik konusunda daha istekli olacaklardır.

Erdek İlçemizde yine DERBİS kayıtlarına göre 41 dernek faaliyet göstermektedir. Derneğimizin oluşturduğu yerel STK’lar ağı mevcuttur. Bu ağda mevcut dernekler;

 • Bizim Çocuklarımız Sanat, Kültür ve Doğa Derneği,
 • Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği (Engel-der Erdek)
 • Uluslararası Erdek Romanları Dayanışma, Kalkındırma, Kültür, Eğitim ve Spor Kulübü Derneği (UER-DER,)
 • Bereketli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Muhtarlar Derneği Erdek şubesi,
 • Erdek Girit ve Rumeli Mübadilleri Kültür, Dostluk ve Dayanışma Derneği, Ocaklar Beldesi Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği,
 • Turizm Geliştirme Kooperatifi,
 • Doğu Anadolu Serhat İlleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

5. Gerçekleştireceğiniz çalışmadan doğrudan veya dolaylı kimlerin faydalanacağını öngörüyorsunuz? Çalışmanın dezavantajlı gruplara ve/veya bölgelere katkısı varsa lütfen belirtiniz.

Danışma ve Dayanışma Derneği Başta Erdek ilçemizde yaşamlarını sürdüren yaşlı (Yaş alan) bireyler olmak üzere ilçemizde engelli bireylere sahip ailelere, İlçe nüfusunun %10’unu temsil eden Roman yurttaşlarımızın da hak arama ve savunuculuk konusunda yaşadıkları sorunda destek olacak etkinlikler ve kampanyalar düzenleyecektir

6. Gerçekleştirmek istediğiniz çalışmanın sivil toplum-kamu ve/veya sivil toplum-özel sektör işbirliğine katkısı var mı?

Evet

7. Bir önceki soruya yanıtınız evet ise, gerçekleştirmek istediğiniz çalışmanın sivil toplum-kamu ve/veya sivil toplum-özel sektör işbirliğine katkısını açıklayınız.

Özellik toplumumuzun önemli bir kesimini temsil eden yaşlılarımıza sunulacak hizmetler ve sorunların çözümünde kamu ve özel sektörün işbirliği kaçınılmazdır. İlçemizde Derneğimizin Başta ilçe kaymakamlığı olmak üzere Belediye ve diğer kamu ve STK’lar ile iyi bir diyalogu bulunmaktadır. Dernek bünyesinden oluşturulacak olan Danışma ve Dayanışma merkezi ile kişilerin bireysel taleplerinden oluşan toplu çözüm önerilerimiz ve soruların çözümüne ortak akıl ile yapacağımız katkılar nedeniyle ilçemiz daha kaliteli yaşam merkezine dönüşecektir. Ayrıca yaşlılarımızın ilçemizde oluşturulacak kent konseylerinde yer alması onların yerelde karar alma süreçlerine aktif katılımını da teşvik edecektir.

Özel sektör işletme sahipleri ile yaşlıların hizmetlere kolay erişimi konusunda işbirlikleri geliştirilecektir. Özel sektör temsilcileri tek tek bireyler yerine merkez kanalıyla desteklerini sürdürmeye devam edeceklerdir.

8. Örgütünüzün/kendinizin destek talep ettiğiniz çalışmaya ilişkin sahip olduğu ön bilgi/araştırma/sivil toplum deneyimi hakkında bilgi veriniz.

Derneğimiz 2010 yılında Çanakkale ili Bayramiç İlçesi CAZGIRLAR köyünde kurulmuştur. Kuruluş amacı kırsalda alternatif gelir getirici faaliyetler ile kırsalın kalkınmasına destek olmaktır.2017 yılı sonuna kadar köyün alternatif kalkınma ve Turizmi çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Köylü yurttaşlarımıza yaşam kalitesini ve gelir arttırıcı faaliyetler ile mevcut yasal sorunların çözümünde aktif destek sağlanmıştır. Gönüllülük kapsamında yurt dışından gelen gönüllü çalışanlarımız ile de kültürel değişim farklı kültürlerin tanınması konusunda çok iyi gelişmeler sağlanmıştır.

2017 sonu itibariyle Erdek ilçesine yerleşen derneğimiz Kapıdağ yarımadasında yerleşik bulunan 22 köy ve 6 merkez mahallesi ile ilk turizm destinasyon merkezlerinden biri olan Erdek ilçemizin bütüncül yaklaşım ile alternatif gelir getirici hizmetler ile kalkınmasına destek vermeye bu alanda sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeye gayret etmektedir.

9. Daha önce Sivil Düşün desteğinden yararlandınız mı?

Hayır

10. Bir önceki soruya yanıtınız “Evet” ise, aldığınız son desteğin numarasını belirtiniz

Herhangi bir destek almadık

11. Daha önce Sivil Düşün dışında herhangi bir Avrupa Birliği desteğinden/fonundan yararlandınız mı?

Evet

12. Bir önceki soruya yanıtınız “Evet” ise, aldığınız son desteğin ismini belirtiniz.

Derneğimiz Ulusal Ajans Gönüllü hizmetleri (EVS) programı kapsamında 2014 yılına kadar Ulusal Ajans’dan destek almıştır.

13. Daha önce Avrupa Birliği dışında herhangi bir fon kaynağından veya kurumdan destek aldınız mı?

Evet

14. Bir önceki soruya yanıtınız “Evet” ise, aldığınız son desteğin ismini belirtiniz.

Derneğimizin almış olduğu son destek ise UNDP/GEF-SGP fonundan “Edremit Körfezinin Saklı Hazineleri KIRMIZI MERCANLAR konulu projesidir

15. Önerdiğiniz çalışmanın gerçekleştirilmesinde Sivil Düşün’den alacağınız teknik ve/veya ayni desteğin dışında ek herhangi bir desteğe ihtiyacınız var mı?

Eğer teklif ettiğimiz projemiz Sivil düşün tarafından desteklenirse ilave olarak Savunuculuk ve kampanya desteğine başvurmayı düşünüyoruz. Proje kapsamında Yerelde gerçekleştireceğimiz STK/ Kamu /Özel sektör işbirliği sayesinde sorunlarımızın çözümüne destek bulacağımızı umuyoruz.

Faaliyetler

Bütçe Kategorisi

Bütçe Açıklaması

Bütçe

Onaylanan Bütçe Güncel Bütçe

Ofis kirası ve idari giderler

Yaşlı (yaş alan), Emekli üyelerimizin ve Erdekilçesinde yaşayan yaşlı ve emeklilerin sorunlarını anlatabileceğibir mekan olarak Danışma ve Dayanışma Merkezi açılması projelendirilmiştir. Bina gideri olarak 12 aylık bir dönem için;

 • Kira gideri; 12 ay * 2.000 = 24.000,00 TL
 • İnternet: 12 ay * 90 = 1.080,00 TL
 • Telefon/ Faks: 12 ay * 100 = 1.200,00 TL
 • Elektrik: 12 ay * 100 = 1.200,00 TL
 • Isınma Giderleri: 4 ay * 300 = 1.200,00 TL
 • Su : 12ay * 60 = 720,00 TL

29,400.00 TL

Kırtasiye Merkezin günlük faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan kırtasiye malzemeler;

 • 5 top A4 80 gr beyaz kağıt 5 * 25 = 125,00 TL
 • Flipchart (140cm*100cm) 1 ad * 410 = 410,00 TL
 • Flipchart kağdı (rulo) 2 * 30 = 60,00 TL
 • Tahta Kalemleri 3 renk 2 set: 6 ad. * 5 = 30 ,00 TL

625.00 TL

Toplam

30,025.00 TL

0.00 TL 0.00 TL