Etkinliklerimiz

11. Kalkınma Strateji Eylem Planı Toplantısı
ARTAKİ Resterona İşletmesi