11. Kalkınma Strateji Eylem Planı Toplantısı

Derneğimiz 13.02.2018 tarihinde Erdek Ticaret Odası, Erdek Belediyesi temsilcileri ile birlikte Balıkesir ilinde Güney Marmara Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde gerçekleştirilen 11. Kalkınma Strateji Toplantısına katılmış ve görüş bildirmiştir.

Toplantıda gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarında derneğimiz hem mesleki eğitim hemde Kadın girişimcilerinin desteklenmesi konulu masalarda aktif katılım sağlamıştır.