Bizden Haberler

Kapıdağ Yarımadası I. Ulusal Turizm Çalıştayı

Projenin Adı: Kapıdağ Yarımadası  I. Ulusal Turizm Çalıştayı

Projenin Tarihi ve Süresi: 13 -14 eylül 2018

Etkinlik Yeri: Erdek ilçesi

Uygulayıcı Kuruluşlar:

 • Erdek Ticaret odası
 • Erdek Belediyesi
 • AGRİDA Tarım ve Turizm Derneği

İşbirliği Yapılacak Kurumlar:

 • Balıkesir Valiliği
 • Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 • Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
 • Erdek Kaymakamlığı
 • TKDK Balıkesir İl Koordinatörlüğü
 • GMKA  Genel Sekreterliği

Projenin Tanımı:

Ülkemizin ilk turizm bölgelerinden olan Erdek ve Kapıdağ yarımadasının günümüzde yeniden hak ettiği yere gelmesi amacıyla yeni bir anlayışla turizm bölgesi ilan edilmesinin değerlendirilmesi ve tür çalışmaların sürdürülerek Yarımadanın ve Erdek ilçemizin yeniden önem kazanmasıdır.

Projenin Kısa Ve Uzun Vadeli Amaçları:

Türkiye’nin ilk turizm kentlerinden biri olan Erdek ilçemizin ve Biyolojik çeşitlilik açısından bölgemizde Kaz dağlarından sonra en önemli bölge olan kapıdağ yarımadasının tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile yeniden turizmin çekim noktaları arasına girmesi kısa vadeli amacımızdır

Uzun vade kısa gibi görünen turizm sezonunu alternatif yöntemler ile her mevsimde hizmet verebilir konuma getirmektir.

Projenin Gerekçesi:

Balıkesir İl Kültür ve Turizm önerileriyle; AGRİDA Tarım ve Turizm Derneğinin Sekreterliğinde,Erdek Belediye Başkanlığı, Erdek Ticaret odasının koordinasyonunda Turizm Bölgesi ilan edilen Erdek İlçesi ve Kapı dağ yarımadasının Turizm sektörünün sorunlarının çözümü konulu iki günlük bir çalıştay planlanmıştır.

Erdek ve Kapıdağ yarımadası ülkemizin ilk Turizm bölgelerinden biridir ancak zaman içinde turizm sektörünün ve ziyaretçilerinin tercihlerinin değişmesi, Erdek ilçesine olan ilgiyi azaltmış ve sezon 2 ay ile sınırlı kalmıştır.

Ancak Bölgenin Akdeniz ekosistemi ve Karadeniz ekosisteminin geçiş noktası olması biyolojik çeşitliliğinin çok zengin olması, oksijen zenginliğin Kaz dağlarından sonra gelmesi doğal güzelliklerin ve tarihi kültürel değerlerinin yeterli değerlendirilmemesi, deniz mevsiminin kısa olması turizm faaliyetlerini kısaltmış ve Erdek ilçemiz bu konuda maalesef yeterli gelişim sağlayamamıştır.

İlçe tarihinde 3 kez mübadil yerleşimine ev sahipliği yapmış Tarihsel olarak M.Ö 7000 yıllarına dayanan bir tarihi yerleşim ve kültüre sahiptir. İlk Su arenalarının yapıldığı, Hz. Mevlana’nın seyahatnamelerinde yer bulan ılıcaları, tarihi Kirazlı Manastırı ve Kizikoz şehrinin kültürel mirasına sahip olan Erdek ilçemizin hem tarihi hem de kültürel zenginliklerinin turizm sektörünce iyi değerlendirilmemesi turist sayısını azalmasına sezonun yalnızca deniz kum ile sınırlandırılmasına neden olmaktadır.

Erdek ilçemizin değerlendirilmeyen diğer bir zenginliği ise sualtı fauna ve florasıdır. Oysa Erdek sualtı ekolojik olarak ender bulunan deniz canlılarının yaşam alanlarından biridir.

Erdek ve Kapı dağ yerleşkesi Doğal güzellikleri nedeniyle alternatif turizm çeşitliği yaratabilecek çok önemli özelliklere sahip olmasına rağmen maalesef bugüne kadar yeterli derece değerlendirilememiş ve turizm sezonu 2-3 aya sıkışmış kalmıştır.

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda Turizm Bölgesi ilan edilen Erdek ve Kapı dağ bölgesinin yapılan çalışmalardan haberdar edilmesi  ve bölgenin hem kültürel hem de turizm sektörü acısından sürdürülebilir faaliyetler ile sezonun uzatılması, bölgenin yeniden cazibe merkezi haline gelmesi önündeki engellerin kaldırılması için yerel temsilcilerinin katıldığı sorun ve çözüm önerilerinin tartışıldığı 13-14 Eylül 2018 tarihlerinde 2 günlük çalıştay yapılması kararlaştırılmıştır.

Amacına Nasıl Ulaşacağı?

Erdek İlçemiz tarihi ve kültürel birikimleri, doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği İşlenmemiş bir mücevher gibidir. Özellik deniz  ve kum ve güneş turizminin yerini ekolojik turlar,yöresel lezzetler (Gastronomi turları), doğa sporları, dalış turizmi gibi çok çeşitli alternatif turizm seçenekleri için bölge paha biçilmez bir değer taşımaktadır. İlçemizde pansiyonculuk yaygın olarak yapılmaktadır.

Yıldızlı otel ve motel işletmelerimiz bulunmamakta hepsi şehir oteli kapsamında işletmeler olup 2,5 aylık sezonda faaliyet göstermektedirler. İlçemizin yatak kapasitesi tesbit edilebildiği kadarıyla 10.000 adet kadardır.

Çalıştay ile turizm sezonunu uzatmak, verilen hizmet kalitesini artırmak konusunda işletmecilerin ikna edilmesi fon bulma, işletmelerine yatırım yapma konularında farkındalıklarının arttırılması sağlanacaktır. İşbirliği yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının turizm bölgesi ilan edilmesi dolayısıyla gerçekleştirmeyi düşündükleri yatırımlara yerel halkında katılarak katılımcı bir yaklaşımla çözüm üretmesi çözüme ortak olmaları sağlanacaktır.

Yerelde bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerin arttırılmasına doğrudan destek sağlanarak görev üstlenme mekanizmaları tetiklenecektir. Köy pansiyonculuğu ve yöresel üretim ile kaybolmakta olan kültürel değerlerin, sanatların yeniden canlandırılması, zanaatkarlar sokağı (bedesten)  oluşturulması tüm bölgenin çekim merkezi olmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca tarihi kültürel turlar,botanik turları, doğa yürüyüşleri, oryantring, dağ bisikleti, dalış turizmi gibi alternatiflerin geliştirilmesi ve özellikle bölgenin etnik yapısı nedeniyle düzenlenecek olan Gastronomi turları bölgemizin yeniden hak ettiği ilgiyi görmesine destek olacaktır

Hedeflenen Kitle

Bölgemizde faaliyet gösteren kamu kuruluşları, yerel yöneticiler, otel, pansiyon işletmecileri, sivil toplum kuruluşları, yerel halk toplulukları, sosyal medya grupları,Kaymakamlık, İl kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanları, TKDK ve GMKA uzmanları, Tarım  ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili birim çalışanları, yerel ve ulusal basın.

Faaliyet ve Çıktılar

 1. Erdek İlçesinde Turizm ve kırsal kalkınma konularında faaliyet gösteren kamu, özel sektör kurumları,kooperatif, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile birebir toplantılar ve görüşmeler.
  • Bu toplantı ve görüşmelerde Projenin gerekçesini anlatma, sektörün Turizm ve kırsal kalkınma ile ilgili sorunlarının tespiti ve kurum ve kuruluşun çözüm önerilerinin belirlenmesi.
  • Gerçekleştirilecek çalıştay konusunda yerel halkın katılımını sağlamak amacıyla el broşürleri, duyuru afişleri gibi görsel materyallerinin hazırlanması, bastırılıp muhtarlıklar kanalıyla mahallelerde dağıtımının sağlanması.
  • Belediye ve kaymakamlık desteğiyle Mahalle muhtarları ile bilgilendirme toplantıları yerel halkın farkındalığının arttırılması. Bu sayede yerel halkın bölge hakkında alınacak olan karar alma süreçlerine aktif katılımının teşvik edilmesi.
 2. Katılması ve sunum yapması planlanan Bakanlık ve İl kamu kuruluşlarını birebir ziyaret edilmesi, katılımcıların yerel sorunlar hakkında ön bilgilendirilmelerinin sağlanması.
  • Bu sayede bölgenin talepleri ve sorunlarının çözümü konusunda somut önerilerin hazırlanmasının sağlanması.
  • Yerel halkın karar alma süreçlerine daha kolay katılım sağlamalarına katkı sağlanması
 3. Çalıştay esnasında çalıştay öncesi yapılan toplantı ve görüşmeler sonucunda elde edilen bilgiler ışığında çalışma gruplarının oluşturulması.
  • Gruplarda kolaylaştırıcılar kanalıyla katılımcıların çözüm önerilerine ve çalıştay sonuç raporunun hazırlanmasına aktif katılım sağlamaları temin edilecektir.
 4. Çalıştay sonuç bildiriminin ve raporunun hazırlanarak başta yerel yönetimler olmak üzere karar alıcı kurumlarla paylaşılması.

Çalıştay Düzenleme Komitesi

 • Agrida Tarım Ve Turizm Derneği
 • Erdek Ticaret Odası
 • Erdek Belediye Başkanlığı
 • Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
 • Balıkesir İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü

Çalıştay Programı

1. Gün

Sabah Oturumu:

Açılış Konuşmaları

 • Agrida Tarım Ve Turizm Derneği
 • Erdek Ticaret Odası
 • Erdek Belediye Başkanı
 • Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı
 • Balıkesir İl Kültür Ve Turizm Müdürü
 • Erdek Kaymakamı
 • Balıkesir Valisi

Ara

Sunumlar

 • Agrida Tarım Ve Turizm Derneği
 • Erdek Ticaret Odası
 • Erdek Belediye Başkanlığı
 • Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
 • Balıkesir Büyükşehir İmar Müdürlüğü
 • GMKA Uzmanları
 • Balıkesir İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Sunumları

Öğlen Yemeği

Öğleden Sonraki Oturumlar

 • Yerel Kamu, Özel Sektör, Meslek Odaları ,Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel
 • İnsiyatiflerin Konuşmaları
 • Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Yönteminin Belirlenmes,
 • Çalışma Gruplarının Oluşturulması ve Faaliyeti

2. Gün

Sabah Oturumu

Çalışma Gruplarının Faaliyetleri

Ara

Çalışma Gruplarının Faaliyetleri

Öğle Yemeği

Öğleden Sonraki Oturumlar

Çalışma Gruplarının Raporlarının Sunumu

Soru ve Cevaplar

Kapanış Değerlendirilmesi

Kapanış


Çalıştaya Davet Edilecekler Listesi

 • T.C. Kültür Ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
 • T.C. Tarım Ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
 • T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
 • Balıkesir Valisi: Ersin Yazıcı
 • Erdek İlçe Kaymakamı: Ekrem Çalık
 • Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı: Zekai Kafaoğlu
 • Balıkesir İl Kültür Ve Turizm Müdürü: Mustafa Çaltı
 • Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı: Ahmet Mekin Tüzün
 • Balıkesir Büyükşehir İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı: A. Murat Eryaman
 • Balıkesir Büyükşehir Kıyı Yapıları Ve Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: Şahin Kabakuş
 • Balıkesir Büyükşehir Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı: Soner Korkmaz
 • Güney Marmara Kalkınma Ajansı Uzmanları
 • T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı 2.Bölge Müdürü: Mustafa Bulut
 • T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı 2.Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube  Müdürü: İlker Baldan
 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü: Prof. Dr. Süleyman Özdemir
 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksek Okulu: Yrd.Doç. Dr. Ali Mazak
 • Erdek Belediye Başkanı: Hüseyin Sarı
 • Erdek Ticaret Odası Başkanı: Faika Özlem Sarı
 • Erdek Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı:  Mahmut Fatih Canbaz
 • Erdek  Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Vekefalet Kooperaatifi Başkanı
 • Erdek S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı: Hidamet Asa
 • Erdek Şoförler Odası Başkanı: Aydın Tekin
 • Erdek Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı: Haluk Özgör

Bunlar dışında;

 • Erdek İlçemizde Faaliyet Gösteren Otel- Pansiyon İşletme Sahipleri
 • Erdek İlçemizde Faaliyet Gösteren 40 Adet Sivil Toplum Kuruluşu

bu programa davet edilecektir.

Çalıştayın Toplam Bütçesi

 • Çalıştay Toplantı Salonu Kirası (2 Günlük): 1 Adet —> 2500,00 TL
 • Çay–Kahve İkramı  (250 Kişi İçin Günde 2 Kez): 4 Adet —> 5000,00 TL
 • Çalıştay Duyuruları Posterler (50*70 cm): 100 Adet —> 400,00 TL
 • Çalıştay Kırlangıç Ları (100*200 cm): 5 Adet —> 1250,00 TL
 • Rollup (100*200 cm): 5 Adet —> 1500,00 TL
 • Çalıştay Branda (2*6 m): 3 Adet —> 1800,00 TL
 • Çalıştay Tanıtım Kiti (Bez Çanta-Kalem-Not Defteri- Erdek ve Kapıdağ Tanıtım Broşürleri vb.): 250 Adet —> 12500,00 TL
 • Flipchart (70*100 cm): 5 Adet —> 1000,00 TL
 • Flipchart Kağıdı (100’lük): 1 Adet —> 50,00 TL
 • Öğlen Yemeği (250 kişi * 2 gün): 2 Adet —> 10000,00 TL
 • Çalıştay Raporu: 100 Adet —> 10000,00 TL

Toplam: 46000,00 TL

İletişim Bilgileri:

Attila Kaya

Agrida Tarım ve Turizm Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi
Erdek İlçe Temsilcisi

Adres: Muhtar Vişne Sk. Terzi Selime Ap. No: 15/3 Erdek- Balıkesir
Telefon: 0505 945 24 01

Hesap Numarası

Ziraat Bankası Bayramiç Şubesi

IBAN: TR74 0001 0000 7753 9872 7750 04

Hesap No: 53987277-5004

Kurum Vergi Bilgileri:

Bayramiç V.D: 0080759252