Bizden Haberler

Birlikte Güç Olacağız

Derneğimiz proje ortaklarımız olan Ocaklar Beldesi Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği ve Bizim Çocuklarımız Sanat, Kültür ve Doğa Derneği ile birlikte  “Sivil Toplum Destek Programı- II” kapsamında 08.05.2018 tarihinde “BİRLİKTE GÜÇ OLACAĞIZ- WE WILL BE POWER TOGETHER” başlıklı projeyi Avrupa Birliği Merkezi Finans Birimine teslim etmiştir

Projenin süresi ve Bütçesi: 15 ay bütçesi ise 150.000 € dur.

Projenin Genel Amacı: Kirsalda  Faaliyet gösteren STK’ların  politika  oluşturma  ve karar alma  süreçlerine demokratik katılımını desteklemek.

Projenin Özell Amacı: Erdek ve Kapıdağ Yarımadası’nda kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren yerel derneklerin idari, finansal hesap verilebilirlik ve yerel kalkınma faaliyetlerinde karar alınma süreçlerine katılımları teşvik edilerek kapasitelerinin arttırılmasını desteklemektir.

Projenin Hedefi: Erdek ilçesindeki dernekler dairesine kayıtlı bulunan 40 dernek ile 3 kooperatif, 3 meslek odası yönetim kurullarını oluşturan takribi 250 kişilik gruptur.

Projede beklenen sonuçlar:

  1. Yerel STK, Kooperatif ve Meslek odalarının,idari ve finansal sürdürülebilirlik kapasitelerinde iyileşme.
  2. Kırsal kalkınma konularında aktif olma ve karar alınma süreçlerine  yerel olarak katılım sağlamaları.
  3. Çalışma alanlarını ilgilendiren kamu ve yerel karar alma süreçlerine sürekli katılım sağlamaları.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir